Ստոպմոլ (5 պլաստիլին)

Ստոպմոլ (5 պլաստիլին)

YOUR PRODUCT DESCRIPTION TITLE

Դեղամիջոցը միջատասպան ազդեցություն ունի մեղրամոմի զարգացման բոլոր փուլերում: Ազդեցությունն արդյունավետ է դեղամիջոցի ակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ: